Coach for Animals
If you can't find the right approach, I will be your animalcoachWat voor producten heeft Coach for Animals te bieden?
praktijk begeleiding/scholing:

Praktijk gerichte begeleiding op het gebied van Medische training/ handelingen


Mini praktijk coaching (halve dag)

observatie en feedback van voedering/trainingen

Prijs: € 599,- met maximaal 6 personen. ex. BTW/ Reiskosten(€0,29 p.km)


Halve dag training/workshop

-basis trainingstechnieken

-bewustwording met omgang met je dier(en)

-vrijwillig medische handelingen ondergaan 

Prijs: € 599,- met maximaal 10 personen  ex. BTW/ Reiskosten(€0,29 p.km)
 praktijk begeleiding programma:

Praktijk gerichte begeleiding op het gebied van Medische training/ handelingen

 • er wordt gefilmd en na de training/ inter actie met het dier wordt samen met verzorger de training geanalyseerd 
 •  er wordt ter plaatsen tips gegeven .
 • Mogelijke problem solving wordt toegepast mocht dit va n toepassing zijn.
 • alle tips en analyses worden  op papier beschreven en na gezonden.
 •  programma aangepast aan uw wensen, prijs in overleg


live animal training pro gramma:

Dieren getraind krijgen, nadat een dier  de handeling beheerst, wordt de gedraging overgedragen aan de verzorgers.


Dier(en) word(en) getraind door Coach for Animals  

Dier leert een handeling te doen zonder te veel stress , het dier gaat vrijwillig de gedragingen doen die de klant graag wil zien.

 Na afloop krijgt de klant een uitgebreid verslag hoe het gedrag/handeling getraind is, waar op gelet moet worden en hoe te onderhouden.

*prijs in overleg, afhankelijk wat er getraind  moet worden.


 

 • Prijzen zijn ex BTW/ Reiskosten(€0,29 p./ evt. Verblijfskosten en of belkosten.

What products does Coach for Animals have to offer?


Practical guidance/training:

Practice oriented guidance in the field of medical training/procedures


Mini practice coaching (half a day)

Observation and feedback regarding feeding/training

Costs: € 599, maximum of 6 persons. ex.Vat/ travel expenses

 


Half a day training/workshop

-basic training techniques

-awareness regarding the interaction with your animal(s)

-voluntarily undergo medical procedures 

Costs: € 599, maximum of 10 persons. ex.Vat/ travel expenses Practical guidance programme:

Practice oriented guidance in the field of medical training/procedures

 • We film during the training/interaction with the animal and analyse the training session together with the care taker; 
 • Tips are given on the spot;
 • Problem solving is applied, if applicable;
 • All tips and analyses will be put in writing and sent after;
 • *Costs are variable, depending on your wishes.Live animal training programme:

Getting animals trained and, after an animal has mastered an  action, the behaviour is transferred to the caregivers.

Animal(s) is/are trainer by Coach for Animals 

The animal learns an certain action without too much stress, it will voluntarily perform the actions that the client desires it to do.

Afterwards the client will get a comprehensive report on how the behaviour/ action was trained and what should be watched for as well how to maintain it.

*costs are variable, depending op what needs to be trained. • Prices are ex VAT/ travel expenses (€ 0.29 p. km. / possible costs for staying overnight and telephone
 • extra costs are charged outside the Netherlands
Opbellen
E-mail