Coach for Animals
If you can't find the right approach, I will be your animalcoach


Over mij

Mijn naam is Robert van Schie. Ik heb ruim 28 jaar ervaring in binnen- als buitenland, zoals het Dolfinarium in Harderwijk, Dierenparken in België, Frankrijk, Spanje, Zweden maar ook buiten Europa. Hier heb ik geleerd dat coaching niet alleen het belonen vanher juiste gedrag is , maar ook het kennen , vertrouwen van, en empathie hebben voor het dier en daar op de juiste manier op te reageren. 

Tijdens de stages, onder andere in het buitenland, heb ik vooral geleerd dat dieren kunnen wennen om vrijwillig handelingen te doen die ze van nature niet zomaar zouden doen. En dat dieren intelligenter zijn dan dat wij mensen denken.

Ik ben gecertificeerd diergedragstherapeut gespecialiseerd in wilde dieren zoals Carnivoren, zeezoogdieren en Herbivoren.

In 2013 ben ik met Coach for Animals  begonnen om dieren onder menselijke zorg een nog betere dierenwelzijn te geven.

Om mijn kennis te blijven vergroten neem ik regelmatig deel aan seminars met betrekking tot gedrag en welzijn en ik bezoek tevens verschillende congressen van verschillende beroeps organisaties.

in deze congressen staan de uitwisseling van de ervaring en kennis op het gebied van training/coaching/dieren-welzijn centraal. Dierverzorgers , onderzoekers vanuit de hele wereld nemen hieraan deel. Ik vind het erg belangrijk om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en inzichten met betrekking op het gedrag/ welzijn van dieren. Wetenschappelijke onderzoeken volg ik op de voet.


  

About me

 

My name is Robert van Schie. I have had more than 28 years of experience both at home and abroad. I worked at the Dolfinarium in Harderwijk, but also at zoos in Belgium, France, Spain, Sweden and outside of Europe. I have learned that training is not just rewarding proper behaviour, but also to know and trust the animal and to feel empathy for it and to react in an appropriate way. 

During my internships at home and abroad I have learned that animals can get used to act voluntarily in a way that they would not naturally do. Moreover I learned that animals are much more intelligent than most people think.

I am a certified animal behaviour therapist, specialised in wildlife, like Carnivores, Sea mammals and Herbivores.

I started with Coach for Animals in 2013 in order to offer animals in the care of humans more animal welfare.

In order tot keep enhancing my knowledge I participate regularly in seminars on behaviour and well-being. Furthermore I take part in congresses organised by several professional organisations.  

The exchange of experience and knowledge in the field of training/coaching/animal welfare are the key points of these congresses.   Zookeepers, researchers from all over the world take part in them. I think is very important to keep up to date concerning new developments and insights regarding behaviour and well-being of animals, so I closely follow any scientific research on this. 


Opbellen
E-mail