Coach for Animals
If you can't find the right approach, I will be your animalcoach


Welkom op onze website/ Welcome to our Website 

 

Wat bieden wij u: 

coaching voor dierenverzorgers:

- uw dierverzorgers op de eigen werkvloer professionaliseren. 

- individuele- en groepscoaching.

- tijdmanagement ten aanzien van verzorging van conditioneren.

- trainingsschema's maken. 

- coaching om zelf trainingsschema's te kunnen maken.

- coaching van het personeel en vrijwilligers voor het geven van 

  voederpraatjes en presentaties.

- coaching van presentaties van uw dieren.


gedragsdiagnose en gedragsadvies:

- oplossen en begeleiding bij probleemgedrag van uw dieren.


voorbereidings-coaching voor medische handelingen:

- vrijwillige injecties, onder narcose gaan of vrijwillig een bepaalde behandeling ondergaan.

- uw dieren bepaald gedrag aanleren om medische behandeling te ondergaan.

- voorbereiding op het ondergaan van een wetenschappelijk onderzoek.


voorbereiding voor transport van dierentuindieren:

- vrijwillig in transportkist laten lopen


advies met betrekking tot dierenverblijf:

- indeling van het verblijf met betrekking tot de coaching van uw dieren   

- advies bij de nieuwbouw van een verblijf met betrekking tot training van uw dieren.


welzijn

- advies geven met betrekking tot het welzijn van uw dieren


workshops

We bieden u gespecialiserde workshops aan voor uw bedrijf, groepen etc. over:

-dieren welzijn

-coaching en conditionering

-dieren gedrag

-agressie bij dieren

-hoe dieren leren (basis en advanced)


We staan open voor alle persoonlijke wensen en suggesties, zo kunnen we kijken naar een gepast programma.

Coach for Animals heeft een breed netwerk in de dierverzorging, training, en diergedragstherapeuten zodat we u nog beter kunnen helpen om het welzijn voor uw dieren te verbeteren.

 What we have to offer:

Coaching for animal carers: 

-we coach/professionalize your staff in coaching in their work area.

-Individual and group coaching

-time management for coaching time

-coaching for writing training schedules

-coaching staff and volunteers for ‘food talks’ (presentations

-coaching for presentations of you animals.


Behavior diagnosis and advice:

-solving and coaching of problem behaviors of your animals.


Preparing animals trough coaching for medical procedures:

-voluntary receive injections, anesthetics or undergo other procedures. 

-teach animals specific behaviors to accept medical treatment. 

-prepare animals for undergoing scientific research.


Preparing for transport of zoo animals: 

-voluntary entering in transport boxes


Advising on animal enclosures: 

-advice on the layout of animal enclosures regarding training for your animals.

-advice on new developments regarding training opportunities for your animals. 


Welfare:

-advice on improving animal welfare 


Workshops:

We are offering specialized workshops for your company, for groups of all sizes, about:

-animal welfare

-coaching and conditioning

-animal behaviour

-animal agression

-how animals learn (basic and advanced


We are open for any personal suggestions and wishes, so we can incorporate these in the program.

Coach for Animals has a large network in animal care to benefit improving your animal’s welfareOpbellen
E-mail